Валута
BGN
 • EUR
 • USD
 • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Условия за ползване

Общи условия за ползване сайта


Уважаеми потребители! Прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този Сайт. При използването му се счита, че приемате и сте съгласни с тези Общи условия. Ако не ги приемате, не използвайте сайта!

Настоящите Общи условия имат за цел да уреждат взаимоотношенията между "ДАРИН" ООД от една страна и потребителите на електронния магазин, намиращ се на домейн www.darinbg.com,   и наричан за краткост Сайт, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от фирмата.

"ДАРИН" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Г.Вашингтон 39, ЕИК 831738774.

Тези условия обвързват всички потребители. С използването на www.darinbg.com потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България.

1. Условия за ползване на сайта

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Сайтаъте поема никаква отговорност за невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на потребителя, негови или чужди мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили в резултата на използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и други) на Сайта.

2. Задължения на потребителя при регистриране

Използването на електронния магазин, който представлява настоящият Сайт изисква регистрирането на всеки един потребител. Предвид това, потребителят се съгласява за следното:

 • Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

·  Да променя в случай на нужда своите данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайтът има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия потребителски акаунт и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своето потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми Сайта незабавно за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.

Сайтът не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

3. Защита на личните данни

"ДАРИН" ООД  е вписан в регистъра на "Администраторите на лични данни и водените от тях регистри"

    В качеството си на администратор   и обработващ лични данни, ДАРИН“ ООД и на основание ЗЗЛД, и Регламент ЕС 2016/679 и българското законодателство, в дружеството има утвърдена политика за Защита на  личните данни и  Ви информира: В качеството си на Администратор на лични данни търговеца има право да изисква  предоставянето на документ за самоличност при извършването на сделка /покупка, продажба/, във връзка с попълването на гаранционна карта или друг необходим документ, съобразно целите на обработване и да записва данните на лицето по лична карта. Данни от физически лица се събират и съхраняват в дружеството, когато са свързани пряко с търговската дейност. Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

-      личните Ви данни се обработват  единствено и само за целите на  търговската дейност на дружеството.

-      предоставените от потребителите лични данни не се отстъпват на трети лица за промоционални, рекламни и други цели.

-      обработват се  с определена цел

-      потребителите имат право на достъп до личните си данни

-      потребителите имат право да актуализират личните си данни при настъпила промяна

-      сайтът си запазва правота да използва IP адресите и данни на потребителите за разкриване на идентичността им, в случаите, когато това законоустановено.

-      потребителите, в качеството си на субекти на данни имат право да отправят искане до администратора за изтриване на данни в случай на установена злоупотреба с лични данни, потребителите  имат право да подадат жалба до надзорния орган – КЗЛД- гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, https//www.cpdp.bg

Съгласно Закон за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и са станали достояние на www.samozdrav.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.

Приемайки настоящите условия потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Сайта по електронен път за доставка на поръчани стоки.

Предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни, промоционални и други цели.

Сайтът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закони, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.


4. Отговорности на потребителите

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта, за да:

 • формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини
 • ·създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън www.darinbg.com
 • ·причинява вреда на други лица по какъвто и да е начин
 • ·да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост на която и да е страна
 • ·формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване
 • ·нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта
 • ·да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите
 • ·нарушава преднамерено или непреднамеренно, национални или международни закони
 • ·преследва или по друг начин да безпокои друг потребител, да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители

www.darinbg.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените изисквания. Сайтът си запазва правото да редактира и премахва информация предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в изисквания.

5. Представяни стоки в сайта

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща извършването на информиран избор при покупката на продукта. www.darinbg.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност потребителите на Сайта да дават мнения и оценки касаещи дадената стока. Сайтът не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.

www.darinbg.com си запазва правото да публикува наименования и друга информация за стоки на Английски език, когато:

 • ·Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката
 • ·Няма общоприета еднозначна терминология на Български език

www.dariinbg.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали и цени.

6. Закупуване на стоки в www.darinbg.com

След регистрацията си в Сайта, потребителят има право да поръчва стоки представени в него. При извършване на поръчката, потребителят има право да избере стоките и количеството.

По всяко време преди завършването на поръчката потребителят има право да променя вида и количеството на избраните от него стоки.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с ДАРИН” ООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия.

7. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез куриерска фирма Спиди до посочен от потребителя адрес или офис на куриера.

Стойността на услугата по доставка се заплаща от посоченият в поръчката получател на пратката .

Ако желаете доставката да се извърши до офис на куриера , посочете това като коментар за поръчката си .

www.darinbg.com си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително потребителя стига това да не променя начина на доставка.

Условия за доставка

Доставката на поръчаните продукти се извършва чрез куриерска фирма Спиди до посочен от Вас адрес или офис на куриера . Същите се извършват на територията на цялата страна. За целта е необходимо да посочите точен адрес при своята регистрация и при необходимост да го актуализирате.

Срокът за изпълнение на доставката е между 2 и 5 дни в зависимост от асортимента и съвпадението с неработни дни както и с графика на куриера за обслужване на   населеното  място .

Стойността на заявените продукти  се заплаща с наложен платеж при получаване на пратката. Всички цени с в български лева с включен 20% ДДС.

Вие поемате отговорността да осигурите условия за получаване на поръчания от Вас продукт. В случай, че не бъде осигурен начин за предаване на продукта, “ДАРИН” ООД се освобождава от задължението си да изпълни поръчката.

8. Плащане на закупени стоки

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера , извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка.

9. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована - опаковката не е отваряна (транспортната опаковка на пратката може да бъде отваряна).

При констатация на дефектна стока до 24 часа от получаването й, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, www.darinbg.com се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена заплатената за стоката сума, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на www.darinbg.com. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени страницата, www.darinbg.com възстановява заплатената от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.


10. Рекламация

При получаване на заявените продукти, Вие следва да проверите за евентуални несъответствия - липси, дефекти или други.

В случай, че установите такива, следва да направите рекламация по реда на чл.125 от Закон за защита на потребителя. При гореспоменатите констатации за несъответствие, следва да предявите рекламция съгласно чл.112 и чл.113 от Закона за защита на потребителя.

Вие може да върнете продукта в срок от 7 дни от получаването му съгласно чл. 55 ал.1 от Закон за защита на потребителя , при условие че е във вида, в който е получен. Разходите са за Ваша сметка, освен в случаите на несъответствие на продукта.

Привеждането на стоката в съответствие се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.


11. Други

Сайтът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайтът не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Актуалния вариант на Общите условия може да бъде прегледан по всяко време на адрес: www.darinbg.com

Координатите на ДАРИН ” ООД представляваща Сайта са следните:

гр. София

ул. Георг Вашингтон 39

0885699282

0885699284

тел. 02 8341656

e-mail: darinltd@abv.bg

Поръчка може да направите и по телефона, но няма да ползвате онлайн отстъпката от куриерската услуга.